Vinpearl Land Nam Hội An

Trang thông tin điện tử của Vinpearlland

GIỜ MỞ CỬA & GIÁ VÉ


Thời gian mở cửa: (Đang cập nhật)

Giá vé:

STT

Các loại thẻ/ Vé vui chơi

Người lớn (1)

Trẻ em (2)

Người cao tuổi (3)

1

Vé vào cửa tiêu chuẩn

500.000

400.000

400.000

2

Vé vào cửa sau 16h00 (4)

250.000

150.000

250.000

3

Vé vào cửa cho người dân địa phương (5)

300.000

200.000

300.000

 

Lưu ý:

+ (1) Người lớn: khách hàng có chiều cao từ 140cm trở lên.

+ (2) Trẻ em: khách hàng có chiều cao từ 100cm đến dưới 140cm. Trẻ em dưới 100cm được miễn phí vé.

+ (3) Người cao tuổi: khách hàng từ 60 tuổi trở lên. Vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân để được hưởng ưu đãi.

+ (4) Vé vào cửa sau 16h00: áp dụng cho mọi đối tượng khách hàng & chỉ bán sau 16h00.

+ (5) Vé vào cửa cho người dân địa phương: chỉ áp dụng cho khách hàng có địa chỉ thường trú tại 2 tỉnh Quảng Nam hoặc Đà Nẵng. Không bán loại vé này vào các ngày lễ, tết lịch đỏ.

 

Ticket price:

No.

Tiket types

Adults(1)

Children(2)

Elders(3)

1

Standard entrance ticket

500.000

400.000

400.000

2

Entrance Ticket after 4:00pm (4)      

250.000

150.000

250.000

3

Entrance ticket for local residences (5)

300.000

200.000

300.000

 

Notice:

+ (1) Adults: Guests with a height of 140cm or more

+ (2) Children: Guests with a height of 100cm to under 140cm. Children under 100cm are free of charge.

+ (3) Elders: Guests who are 60 years old and above. Kindly present identity papers to earn incentives.

+ (4) Entrance ticket after 4:00pm: applies to all guests & only available after 16h00

+ (5) Entrance ticket for local guests: Guests whose Identity papers’ address is at Quang Nam province or Da Nang. Not available on public holidays.

Scroll To Top